Desinfectiespray FastX

Desinfectiespray FastX

 12,95

Out of stock

 12,95

Beschikbaarheid: Uitverkocht Artikelnummer: 0851

Beschrijving

Altijd goed beschermd thuis, op kantoor en overal op de weg met deze FastX hand desinfectiespray !
Ziekteverwekkers die infecties kunnen verspreiden liggen op vele plaatsen op de loer. Fast-X desinfectieproducten elimineren 99,99% van de bacteriën, schimmels en virussen. De spuitnevel verdeelt de desinfecterende oplossing zeer fijn en gelijkmatig. 30 seconden inwerkingstijd op handen of oppervlaktes, volledig laten drogen.  De handige pompje bevat geen drijfgas.

Inhoud: 250 ml

Eigenschappen:
– sterk in werking
– korte inwerkingstijd
– aangenaam om mee om te gaan
– hygiënisch perfecte reiniging
– milieuvriendelijk, omdat de biologische ingrediënten voor 99 % biologisch afbreekbaar zijn

Ingrediënten bij 100 g : 60gr. Ethanol, Aqua, Werkstoff.

Gevareninstructies: H226 Vloeistof en damp zijn licht ontvlambaar. H319 kan ernstige oogirritaties veroorzaken. H412 schadelijk voor waterorganismen, met langtijdige werking
Veiligheidsinstructies: P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
Preventie:  niet in contact komen met hitte, hete oppervlaktes, vonken , open vuur en vlammen en andere brandbare stoffen. Niet roken. P233 fles altijd dicht gesloten houden.
Reactie: P301+P310 bij inslikken direct giftinformatiecentrum of doctor bellen.  P305+P351+338 bij contact met ogen  spoel zachtjes met water gedurende enkele minuten. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel verder.