Voorwaarden Levering 0% B.T.W.

Intracommunautaire Leveringen

0% BTW voor Buitenlandse Zakelijke Klanten

Binnen de EU is sprake van vrij goederenverkeer. U komt daarom aan de binnengrenzen van de EU geen Douane meer tegen. Als u goederen koopt in landen binnen de EU, dan gelden er speciale regels voor de BTW. Hierdoor wordt er altijd in 茅茅n land BTW betaald : of in het land van herkomst of in het land van bestemming van de goederen.
 

Wat zijn intracommunautaire leveringen ?

Als u goederen koopt in een ander EU-land, is sprake van een intracommunautaire levering als:
路 u goederen vervoert of laat vervoeren naar een ander EU-land;
路 u , als koper, BTW verschuldigd bent voor de intracommunautaire verwerving van de goederen.

Het vervoer naar een EU-land moet samenhangen met de levering van de goederen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is op de levering het 0%-tarief van toepassing. Worden goederen aan u geleverd, uw vestiging ligt in een ander EU-land en is niet voldaan aan de voorwaarden, dan is er geen sprake van een intracommunautaire levering. In dat geval wordt aan u als klant Nederlandse BTW in rekening gebracht.
 

Wat zijn de voorwaarden voor toepassing van het 0%-tarief ?

Op intracommunautaire leveringen is het 0%-tarief van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan :

Voorwaarde 1

De goederen worden daadwerkelijk naar een ander EU-land vervoerd. Er moet aan de hand van de administratie worden aangetoond dat de goederen daadwerkelijk naar een ander EU-land zijn vervoerd. Aan een enkel document is in het algemeen niet voldoende. Belangrijk is het geheel en de samenhang tussen documenten. Het gaat bijvoorbeeld om:
路 de orderbevestiging;
路 het bewijs van betalingen uit het buitenland;
路 het vervoersbewijs;
路 en de factuur op naam van u als buitenlandse koper.

Voor buitenlandse zakelijke klanten is het niet mogelijk dat de goederen worden afgehaald door u als klant op onze locatie in Nederland. Immers, dan is sprake van een zogenoemde 鈥榓fhaaltransactie鈥. Bij een afhaaltransactie is het lastig om te bewijzen dat de goederen daadwerkelijk zijn vervoerd naar een ander EU-land. Derhalve zullen de goederen van zakelijke buitenlandse klanten altijd verstuurd worden per bezorgdienst naar het opgegeven EU-adres.

Voorwaarde 2

U als klant bent BTW verschuldigd in het andere EU-land. Bij een intracommunautaire levering mag het 0%-tarief alleen worden toegepast als u als klant in uw EU-land BTW verschuldigd bent wegens een intracommunautaire verwerving. In het algemeen is dat het geval als u een geldig btw-identificatienummer aan ons opgeeft. De juistheid van het nummer wordt nagegaan bij de BelastingTelefoon. Uw btw-identificatienummer wordt in ons administratie bewaard.

Op het moment dat de factuur wordt uitgeschreven, moet duidelijk zijn of aan de voorwaarden voor een intracommunautaire levering is voldaan. Bij enige twijfel, is het 0% tarief niet van toepassing en wordt u als klant Nederlandse BTW in rekening gebracht. U kunt dan, als u daar recht op hebt, de BTW terugvragen via het EU-land waar u gevestigd bent; via de belastingdienst van dat land.
 

Welke landen vallen binnen de EU ?

De EU-landen zijn: Belgi毛, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Itali毛, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemeni毛, Sloveni毛, Slowakije, Spanje, Tsjechi毛, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
 

Meer informatie ?

Voor meer informatie over het berekenen van BTW bij het exporteren van goederen naar EU-landen, verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Belastingdienst.